Prezentarea proiectului

Constructia institutiei "lucratorul de tineret" pentru integrarea tinerilor in societate

A. CERCETARE, DOCUMENTARE SI ANALIZA PENTRU REDACTAREA STANDARDULUI OCUPATIONAL AL LUCRATORULUI DE TINERET

Resurse umane: Echipa de proiect, 10 cercetatori, 4 Experti in standarde ocupationale, 5 experti in domeniul tineretului.

 • 1. Cercetare cantitativa - sondaj de opinie in randul tinerilor cu privire la evaluarea nevoii sociale de lucratori de tineret (asteptarea cu privire sprijinul acordat, buget de timp
 • 2. Analiza unor exemple de buna practica din state europene cu traditie in politicile de tineret (Ungaria, Olanda, Germania, Polonia, Norvegia, Spania, Franta, Danemarca, Finlanda, Marea Britanie) 10 vizite de studiu,
   Tematica cercetarii internationale este urmatoarea :
  • Analiza cadrului legislativ care reglementeaza politicile de tineret
  • Analiza institutiilor cu atributii in realizarea si implementarea politicilor de tineret
  • Analiza institutiilor/organizatiilor care beneficiaza de serviciile lucratorului de tineret
  • Analiza modalitatii de dobandire si certificare a competentelor lucratorului de tineret
  • Analiza surselor de finantare a activitatilor de tineret la nivel central, regional si local, in particular resurse disponibile din fonduri publice si private pentru munca de tineret
  • Analiza modalitatilor de dobandire, certificare si recunoastere a competentelor lucratorului de tineret.
  • Analiza tipurilor de proiecte derulate de catre lucratorii de tineret
  • Analiza programelor/proiectelor destinate lucratorilor de tineret (schimburi de experienta, formare continua etc.)
  • Analiza modalitatilor de incadrare si de plata pentru lucratorii de tineret
  • Analiza rolului, sarcinilor, atributiilor si responsabilitatilor prevazute in fisa postului lucratorului de tineret
  • Analiza profilului si competentelor lucratorului de tineret
  • Analiza dezvoltarii carierei lucratorului de tineret
  • Analiza programelor de formare a lucratorului de tineret
  • Analiza instrumentelor de evaluare a competentelor lucratorului de tineret
  • Analiza elementelor comune si a diferentelor dintre lucratorul de tineret si alte ocupatii
  • Analiza standardului ocupational al lucratorului de tineret
 • 3. Realizarea interviurilor in randul a 80 de persoane care lucreaza in domeniul tineretului din Romania pentru a determina profilul ocupational.
 • 4. Realizarea a 16 focus grupuri cu actori din domeniul tineretului pentru a realiza profilul ocupational al lucratorului de tineret in Romania
 • 5. Realizarea analizei ocupationale a lucratorului de tineret in Romania Se vor stabili numarul de potentiali de lucratori de tineret din Romania, institutiile in care isi vor desfasura activitatea lucratorii de tineret, se vor identifica func?iile majore ale ocupatiei, se vor stabili activit??ile specifice ale lucratorului de tineret ?i rezultatele acestora, se vor stabili etaloanele calitative ale activitatilor lucratorului de tineret, se vor stabili deprinderile practice si cuno?tin?ele pe care le va avea lucratorul de tineret, se vor stabili nivelurile de responsabilitate.
 • 6. Redactarea profilului ocupational al lucratorului de tineret in Romania Se va stabili profilul ocupational al lucratorului de tineret, nivelurile de competente, domeniile de competenta, unitatile de competenta, elementele de competenta si sistemul de educatie si formare in care isi vor insusi competentele lucratorii de tineret, (Universitati, furnizori de formare) In final se va redacta standardul ocupational al lucratorului de tineret
B. VALIDAREA STANDARDULUI OCUPATIONAL PENTRU LUCRATORUL DE TINERET

1. Organizarea unui numar de 16 intalniri consultative cu actori din domeniul tineretului (institutii publice, ong-uri) pentru validarea standardului ocupational al lucratorului de tineret.

C. INREGISTRAREA OCUPATIEI DE LUCRATOR DE TINERET IN CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA.

D. REALIZAREA FORMARII PENTRU OCUPATIA LUCRATOR DE TINERET. Vor fi selectati 80 de formatori pentru a participa la redactarea programei de formare a lucratorului de tineret in Romania. Vor fi stabilite metodele de formare si continutul formarii. Cei 80 de formatori vor instrui 810 de lucratori de tineret.

E. REALIZAREA EVALUARII COMPETENTELOR LUCRATORULUI DE TINERET

Vor fi selectati 40 de evaluatori de competente pentru a participa la redactarea sistemului de evaluare a competentelor lucratorului de tineret. Cei 40 de evaluatori de competente vor evalua competentele a 320 de lucratori de tineret cu experienta care isi vor demonstra competentele in Centrul de evaluare a competentelor.

F. REALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU LUCRATORUL DE TINERET

Se va realiza sistemul de management al calitatii atat pentru ocupatia de lucrator de tineret, cat si pentru sistemul de formare si evaluare a competentelor.

Persoana de contact: Magda Stan | magda.stan@euro26.ro